Hướng dẫn làm trục câu đơn câu đài

Video hướng dẫn làm trục câu đơn, câu đài.

Ngoài cách làm cũ phổ thông là thắt nút tạo vòng để rút đầu cần. Vietnam Fishing giới thiệu thêm cho các bạn 1 cách mới là .Chỉ thắt nút đầu của của sợi dây trục, và dùng hạt chặn để hãm vị trí vòng rút để buộc đầu cân. Ưu điểm cuả cách làm mới này là tránh thêm 1 nút thắt trên dây trục. Là điểm dễ bị nổ dây khi dòng cá lớn hoặc giật cá. Các bạn có thể xem chi tiết trên clip. Y kiến đóng góp của các bạn về hướng dẫn làm trục đơn là động lực để chúng tôi thực hiện nhữ Video tiếp theo. Gửi ý kiến đóng góp về trang Fanpage FaceBook: Vietnam Fishing, hoặc số Hotline: 0905 603 665

Sản phẩm trục câu đài, Dây câu, Thẻo câu

Linh Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.