Đổi trả hàng – Bảo Hành

Chính sách đổi trả

SẢN PHẨM LỖI: Sau 7 ngày bắt đầu từ lúc nhận hàng .Thi khách hàng nhận hàng có lỗi bên nhà sản xuất thì .Bên công ty Vietnam Fishing sẽ đổi sản phẩm ngay lập tức cho . Toàn bộ chi phí vận chuyển đổi trả sẽ được công ty chi trả toàn bộ.

SẢN PHẨM KHÔNG LỖI : Sau 1 ngày bắt đầu từ lúc nhận hàng và hàng chưa bóc . Khách hàng muốn thay đổi cần khác thì công ty sẽ thay đổi sản phẩm . Toàn bộ chi phí vận chuyển đổi trả sẽ do khách hàng chi trả toàn bộ.

 

Chính sách bảo hành

ĐÔÍ VỚI HANDING:  Đảm bảo luôn có sẵn toàn bộ lóng thay thế tính phí trừ lóng gốc cho tất cả cần sản phẩm của Handing . Phí ship là khách chi trả giá 35.000 .

ĐÔÍ VỚI KAIWO: Đảm bảo  sẽ có lóng thay thế trừ lóng gốc miễn phí một lần trọn đời cho toàn bộ cần sản phẩm của KAIWO. Phí ship là khách chi trả giá 35.000.