Câu Đơn/Câu đài

Kỹ thuật câu đài hay gọi là Kỹ thuật câu đơn là một khái niệm tổng hợp của nhiều bài viết cơ bản và chuyên sâu về các dụng cụ câu như: Cần câu đài, Phao câu, Mồi Câu, Lưỡi Câu, Dây Câu… Chia sẻ kinh nghiệm chọn dụng cụ câu đài cho phù hợp. Ngoài ra còn rất nhiều những bài viết phân tích về kỹ thuật câu, kỹ thuật căn chỉnh phao căn bản, hay những bài viết cơ bản về làm một bộ trục câu đài. Trong mục này cũng có rất nhiều bài viết phân tích về mồi câu, cách chọn vị trí câu rất bổ ích. Chúng ta hãy bắt đầu đọc và khám phá các kỹ thuật câu đài từ cơ bản đến phức tạp để chinh phục bộ môn này.