Câu IKADA

Câu IKADA là bộ môn câu cá trên bè, cầu cảng. Câu IKADA phát huy được hiệu quả bởi sự linh hoạt, nhỏ gọn của dụng cụ câu. Đưa mồi câu đến những vị trí khó, vị trí cá ở các gầm cầu, chân cầu, dưới lồng bè. Câu IKADA phù hợp với câu bè trên biển, trên sông, hồ.