Hợp tác với Vietnam Fishing

Khách hàng

Chúng tôi hiểu cần thủ, bởi vậy chúng tôi luôn lấy trải nghiệm của khách hàng là tôn chỉ hoạt động.

Đối tác – Nhà cung cấp

Vietnam Fishing có hơn 20 nhãn hàng cùng với số đó là các đối tác cung cấp thân thiết. Chúng tôi làm khách hàng, là bạn của đối tác. Chúng tôi luôn cùng đối tác xây dựng và phát triển các thương hiệu một cách thiệt tâm và trách nhiệm. Không chỉ lợi ích trong kinh doanh mà còn trách nhiệm về chất lượng sản phẩm với khách hàng.

Đại lý

Vietnam Fishing có gần 200 cửa hàng và các đại lý uỷ quyền. Chúng tôi liên tục xây dựng và phát triển, Chúng tôi sẵn sàng “Tiên phong để khác biệt”.