Đèn câu - Gỡ Cá - Cân

Showing all 7 results

Đánh giá mới nhất

Nguyễn Toản - 09/09/2019
Đã nhận hàng. Khác hàng chợ đã dùng, sơn nhám mờ đẹp. Xem có loại đèn nào lớn hơn, dùng lâu hơn của Handing shop nhập về. Nhiều khi đi câu 2-3 ngày quên ko sạch ra cũng nổi điên
Đọc thêm
Nguyễn Toản - 09/09/2019
Dùng ok, có nút chuyển màu khá hay và tiện. Thiết kế và Chất lượng của Handing ổn thật. Fan cứng của Handing kkk
Đọc thêm