Địa điểm câu

Cây cần tay nặng 46gr nhẹ kỷ lục lần đầu có ở Việt Nam – 360cm 4H

   Tôi được tặng 1 cây cần khá độc, Đây là phôi của cây cần sẽ sản xuất vào cuối tháng 4 năm 2019. Là 1 cây 3.6M 4H nặng chỉ 46Gr của Kaiwo, do đích thân giám đốc Kaiwo tặng. Tuyệt vời không các bạn? Cầm cây cần mà như không có cần, chỉ như cầm 1 smartphone. Về chất lượng phải nói là đỉnh của đỉnh, tuyệt của tuyệt. Theo giám đốc Kaiwo chia sẻ, cây cần làm ...