Cần câu Handing Nhất Hào Hắc Khanh 6H/7H/8H

650,000900,000

Mã sản phẩm: HDR-009 | Tình trạng: Còn hàng
Vận chuyển: 

Chất lượng carbon mật độ cao, thích hợp đánh cá tốc độ

  • 3m6 (6H)
  • 4m5 (6H)
  • 5m4 (6H)
  • 3m6 (7H)
  • 4m5 (7H)
  • 5m4 (7H)
  • 5m4 (8H)
Xóa